ျမန္မာဘတ္စ္ဆားဗစ္ အမ်ားပိုင္ကုမၸဏီက က်ပ္တစ္ေသာင္းျဖင့္ အစုရွယ္ယာေရာင္းမည္ဟု ေၾကညာ
Recent News


ျမန္မာဘတ္စ္ဆားဗစ္ အမ်ားပိုင္ကုမၸဏီက အစုရွယ္ယာ တစ္စုလွ်င္ က်ပ္ ၁၀,၀၀၀ ျဖင့္ မၾကာမီ အမ်ားျပည္သူသို႔ ေရာင္းခ်မည္ဟု ဇန္နဝါရီ ၂၉ ရက္က ႏုိင္ငံပိုင္သတင္းစာတြင္ ထုတ္ျပန္ေၾကညာသည္။
အစိုးရက သတ္မွတ္ထား ေသာ မူဝါဒမ်ားႏွင့္အညီ ၿမိဳ႕တြင္း ဘတ္စ္ကားေျပးဆြဲျခင္းႏွင့္ ျပည္ တြင္း ခရီးသြားလုပ္ငန္းမ်ား အ ဓိကလုပ္ကိုင္မည္ဟု ကုမၸဏီက ေၾကညာထားသည္။
ဇန္နဝါရီ ၂၃ ရက္တြင္ ကုမၸ ဏီမွတ္ပံုတင္ရရွိထားၿပီး လုပ္ငန္း လုိင္စင္မ်ားရယူၿပီးလွ်င္ အထက္ပါလုပ္ငန္းမ်ားအျပင္ အမ်ားျပည္ သူမ်ားအပန္းေျဖေရး၊ ေဖ်ာ္ေျဖ ေရးဝန္ေဆာင္မႈလုပ္ငန္းမ်ား၊ ဟို တယ္လုပ္ငန္း၊ ေရာင္းဝယ္ေရးလုပ္ငန္းမ်ား၊ တည္ေဆာက္ေရးလုပ္ငန္းမ်ားႏွင့္ စက္မႈလက္မႈႏွင့္ ကုန္ထုတ္လုပ္မႈ လုပ္ငန္းမ်ား တည္ေထာင္ေဆာင္ရြက္မည္ဟု ဆိုသည္။  ရန္ကုန္တိုင္းေဒသႀကီး သယ္ယူပို႔ေဆာင္ေရး ႀကီးၾကပ္ ကြပ္ကဲမႈ အာဏာပိုင္အဖြဲ႕ အ တြင္းေရးမွဴး ဦးသန္းဝင္းက အဆို ပါကုမၸဏီသည္ ယာဥ္လုိင္းဆြဲခြင့္ ေလွ်ာက္ထားျခင္းႏွင့္ ကုမၸဏီအ ေၾကာင္း တင္ျပလာျခင္း မရွိ ေသးေၾကာင္း ေျပာသည္။
‘‘ဒီကိစၥကို ကြၽန္ေတာ္တို႔စံု စမ္းေနဆဲပါ။ ကြၽန္ေတာ္တို႔ခြင့္ျပဳ ခ်က္မရေသးပါဘူး’’ဟု ၎က ဆက္လက္ေျပာသည္။
အဆိုပါကိစၥႏွင့္ ပတ္သက္ ၍ YBS အမႈေဆာင္အရာရွိခ်ဳပ္ ဦးေစာဘိုဘိုက ‘‘ကြၽန္ေတာ့္ဆီက ခြင့္ျပဳခ်က္မရေသးဘူး။ တင္ျပ ထားတာမရွိဘူး။ ဘာမွ ေလွ်ာက္ ထားျခင္းလည္း မရွိေသးဘူး’’ဟု ဆိုသည္။
အဆုိပါကုမၸဏီသည္ လက္ ရွိတြင္ ရင္းႏွီးျမႇဳပ္ႏွံမႈႏွင့္ ကုမၸဏီ မ်ားၫႊန္ၾကားမႈဦးစီးဌာနတြင္ မွတ္ပံုတင္ထားသည့္ အဆင့္သာရွိ ေၾကာင္း ယင္းဌာနမွ သိရသည္။
 ‘‘အမ်ားပိုင္ ဖြဲ႕စည္းၿပီး ေၾကာင္း ေၾကညာတာပဲ လုပ္ခြင့္ ရွိပါတယ္။ အမ်ားျပည္သူကို ရွယ္ယာေရာင္းခြင့္ မရွိေသးပါဘူး။ ကုမၸဏီအလားအလာၫႊန္တမ္း ကို SECM တို႔၊ ဘာတို႔ တင္ျပရ ဦးမယ္’’ ဟု အဆိုပါဌာန တာဝန္ ရွိသူတစ္ဦးက ေျပာသည္။
အမ်ားပိုင္ ကုမၸဏီ တစ္ခု သည္ အမ်ားျပည္သူသို႔ ရွယ္ယာ ေရာင္းခ်ပါက ေခ်းေငြသက္ေသခံ လက္မွတ္လုပ္ငန္းႀကီးၾကပ္ေရး ေကာ္မရွင္ (SECM) ခြင့္ျပဳခ်က္ ရယူၿပီးမွသာ ေရာင္းခြင့္ရွိေၾကာင္း အဆိုပါေကာ္မရွင္က ထုတ္ျပန္ ထားသည္။
Sourced from 7DayDaily