၂၀၁၈ ခုႏွစ္အတြက္ ျမန္မာအ၀ါေရာင္စီးပြားေရးလမ္းၫႊန္ အသစ္ထြက္ၿပီ
Hot News


Myanmar Yellow Pages 2018

IMEX (Myanmar) Co., Ltd. ရဲ႕ (၂၃) ႀကိမ္ေျမာက္အျဖစ္ Myanmar Yellow Pages 2018 Directory ကို ဇန္ န၀ါရီလတြင္ ထြက္ရွိလာပါၿပီ။


ႏိုင္ငံေတာ္အစိုးရအဖြဲ႕႐ံုးမ်ား၊ ျပည္ေထာင္စု၀န္ႀကီးဌာနမ်ား၊ တိုင္းေဒသႀကီး အစိုးရအဖဲြ႕႐ံုးႏွင့္ ၀န္ႀကီးဌာနမ်ား၊ အစိုးရမဟုတ္ေသာအဖြဲ႕အစည္းမ်ား၊ ကုလသမဂၢဆိုင္ရာ အဖြဲ႕အစည္းမ်ား၊ ႏိုင္ငံျခားသံ႐ံုးမ်ား၊ ျမန္မာတစ္ႏိုင္ငံလံုးရွိ စီးပြားေရးလုပ္ငန္းရွင္မ်ား၏ လိပ္စာ၊ ဖုန္း၊ ဖက္(စ္)၊ အီးေမးလ္မ်ား၊ Business Listing ေပါင္း ၈၀,၀၀၀ ေက်ာ္ႏွင့္ လုပ္ငန္းအမ်ိဳးအစားေပါင္း ၁၀၀၀ ေက်ာ္ကို ေ၀ေ၀ဆာဆာ ျပည့္ျပည့္စံုစံု၊  စုစုစည္းစည္း All in One တင္ျပထားပါသည္။ လြယ္ကူစြာ ရွာေဖြ၊ ဆက္သြယ္၊ အသံုးျပဳ ၾကည့္႐ႈႏိုင္ပါသည္။ 

  ႏိုင္ငံေတာ္အစိုးရအဖဲြ႕အစည္းမ်ား၊ ၀န္ႀကီးဌာနမ်ား၊ တိုင္းေဒသႀကီးအစိုးရ အဖြဲ႔မ်ား၊ ႏုိင္ငံျခားသံ႐ံုးမ်ား၊ ျပည္ပရွိ ျမန္မာႏုိင္ငံသံ႐ံုးမ်ား၊ ျမန္မာႏိုင္ငံစက္မႈလက္မႈ လုပ္ငန္းရွင္းမ်ားအသင္းခ်ဳပ္ႏွင့္ အသင္းမ်ား၊ ကုန္စည္ျပပဲြမ်ား၊ စီးပြားေရးလုပ္ငန္းရွင္ မ်ား၊ ဟိုတယ္မ်ားသို႔လည္း အခမဲ့ေပးပို႔ ျဖန္႔ေ၀လ်က္ရွိပါသည္။

                      Myanmar Yellow Pages (ျမန္မာအ၀ါေရာင္စီးပြားေရးလမ္းၫႊန္ )၏ ကိုယ္ပုိင္ Website ျဖစ္ေသာ (www.myanmaryellowpages.biz) သည္ ၂၀၀၀ ျပည့္ႏွစ္ မွ ၂၀၁၈ ခုႏွစ္အထိ (၁၈)ႏွစ္တိုင္တိုင္ Google, Yahoo စသည့္ Search Engine မ်ားတြင္ No. (1) ေနရာတြင္ အခိုင္အမာရပ္တည္လ်က္ရွိပါသည္။


Smart Phone မ်ားေပၚတြင္ Myanmar Yellow Pages ကို လြယ္လင့္တကူ ၾကည့္႐ႈအသံုးျပဳႏိုင္ရန္ Mobile Application ကို လႊင့္တင္ၿပီးျဖစ္ရာ...

Android Version ကို Play Store ႏွင့္ 1Mobile Market တြင္လည္းေကာင္း၊

iOS Version ကို App Store တြင္ လည္းေကာင္း FREE DOWNLOAD ရယူအသံုးျပဳႏိုင္ၿပီ ျဖစ္ပါသည္။

Customer မ်ားအတြက္ အရည္အေသြးေကာင္းမြန္ျပည့္စံုတဲ့ Website မ်ားကိုလည္း IMEX (Myanmar) Co., Ltd. မွ ကြၽမ္းက်င္ေသာ Professional Web Designer မ်ားမွ ကူညီပံ့ပိုးေရးဆြဲ ေပးလ်က္ရွိပါသည္။

Myanmar Yellow Pages Directory ၏ (3) Platform ျဖစ္ေသာ Print, Online ႏွင့္ Mobile တြင္ ေၾကာ္ျငာမ်ား ထည့္သြင္းလိုျခင္းႏွင့္ အေသးစိတ္သိရွိလိုပါက IMEX (Myanmar) Co., Ltd. အမွတ္ ၃၆၅-၃၆၇၊ ဒုတိယထပ္၊ ဗိုလ္ခ်ဳပ္ ေအာင္ဆန္းလမ္း၊ ပန္းဘဲတန္းၿမိဳ႕နယ္၊ ရန္ကုန္ၿမိဳ႕။ ဖုန္းနံပါတ္ (951) 242758, 243074, 377755, 09-73235650 Email : myanmaryellowpages@gmail.com, Facebook: www.facebook.com/myanmaryellowpagesdirectory စာမ်က္ႏွာတြင္လည္း ဆက္သြယ္စံုစမ္းႏုိင္ပါသည္။